Salaris-
administratie

Het is een logische vraag voor wie hier nog geen ervaring mee heeft. Het voeren van een salarisadministratie is namelijk niet voor iedereen relevant. Wel voor bedrijven die personeel in dienst hebben. Voor die bedrijven is een salarisadministratie niet alleen relevant, maar ook verplicht. Hierin wordt alles vastgelegd rondom loonbetalingen, aangiftes, afdrachten, vakantiegelden, pensioenen, loonstroken, etc.

Salarisadministratie

Waarom moet u salarisadministratie bijhouden?

Ten eerste natuurlijk voor uw eigen overzicht, maar ook voor de Belastingdienst. Via uw salarisadministratie krijgt de fiscus inzicht in welk personeel u in dienst heeft en hoeveel u hun betaalt. Als u uw salarisadministratie goed bijhoudt, kan de Belastingdienst zien hoeveel loonheffing en sociale premies u moet afdragen. Ook voor uw werknemers is het vanzelfsprekend belangrijk dat u de salarisadministratie bijhoudt. Zij verwachten iedere maand een loonstrookje en aan het einde van het jaar de jaaropgaaf. Ook voor DGA’s is het voeren van salarisadministratie verplicht. Als DGA heeft u meerdere petten op. Directeur en aandeelhouder pet is daar één van. Tegelijkertijd bent u ook werknemer.

Als werkgever met personeel bent u inhoudingsplichtig en dat betekent dat u een salaris- en personeelsadministratie bij moet houden. Dat verplicht u om o.a.:

  •  loonstaten op te stellen
  •  loonheffingen in te houden, aan te geven en af te dragen 
  •  een jaaropgave te verstrekken
  •  loonstroken te verstrekken
  •  bij indiensttreding van een werknemer een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren

Laat ons uw werk vastleggen