belastingaangifte

Als u in Nederland woont of vanuit Nederland inkomsten heeft, moet u daarover belasting betalen. U betaalt belasting over uw inkomen, over financiële belangen in een vennootschap en over uw spaargeld en beleggingen. Om belasting te betalen of terug te krijgen moet u elk jaar belastingaangifte doen. Belastingen worden geheven op grond van een wet.

Belastingaangifte

Welke soort aangifte kunnen wij voor u doen:

  • Aangifte inkomstenbelasting voor particulieren en ondernemers
  • Aangifte vennootschapsbelasting
  • Aangifte omzetbelasting
  • Aangifte loonheffing

Aangifte inkomstenbelasting voor particulieren en ondernemers

De inkomstenbelasting is een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen over inkomen uit arbeid, zoals winst uit onderneming, maar ook over inkomen uit de eigen woning, pensioen- en lijfrente-uitkeringen, inkomen uit een aanmerkelijk belang en inkomen uit sparen en beleggen. Oefent u uw onderneming uit in de vorm van een eenmanszaak of als vennoot in een vof, dan moet u de winst (of verlies) uit de onderneming aangeven in uw aangifte inkomstenbelasting. Maakt u al optimaal gebruik van de diverse regelingen? Wij hebben alle laatste kennis in huis en adviseren u graag over de diverse mogelijkheden en fiscale regelingen.

Aangifte vennootschapsbelasting

In Nederland is de winst van een onderneming belast met inkomstenbelasting of met vennootschapsbelasting. De ondernemer ‘natuurlijk persoon’ (bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennootschap onder firma) verantwoordt de winst in de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemingen in de vorm van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv, een nv of een coöperatie) vallen onder de vennootschapsbelasting.

Aangifte omzetbelasting

Als u een onderneming heeft, krijgt u meestal te maken met omzetbelasting. Btw staat voor ‘belasting toegevoegde waarde’. Het is een afkorting voor de belasting die u betaalt over de gemaakte omzet. De btw die u als ondernemer verschuldigd bent aan de Belastingdienst, betaalt u per maand, kwartaal of jaar. De Belastingdienst verplicht u als ondernemer om btw te heffen aan uw klanten (m.u.v. vrijgestelde goederen en diensten). Deze btw moet u afdragen aan de Belastingdienst. U mag hier wel de btw die u aan uw leveranciers hebt betaald vanaf trekken (de zogenaamde voorbelasting). Consumenten kunnen geen btw terugvragen en zijn dus uiteindelijk degenen die de omzetbelasting betalen.

Aangifte loonheffing

In Nederland kennen we een sociaal systeem: de verzorgingsstaat. Iedereen die een salaris, pensioen of uitkering ontvangt draagt hieraan bij. Zo kunnen we de zorg, het onderwijs en sociale voorzieningen blijven betalen. Om te voorkomen dat een werknemer bij de jaarlijkse belastingaangifte in één keer duizenden euro’s moet betalen, houdt de werkgever de loonheffing iedere maand in op het salaris van de medewerker. Tijdens de jaarlijkse belastingaangifte moeten de ingehouden loonheffing en de te betalen loonheffing, als het goed is, tegen elkaar wegvallen. Het kan zijn dat een medewerker toch moet bijbetalen of nog geld ontvangt. Dit kan komen door het verkeerd toepassen van de loonheffingskorting.

Laat ons uw werk vastleggen