jaarrekening

De jaarrekening (het financieel jaarverslag) geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw onderneming. De jaarrekening moet op fiscale grondslagen worden samengesteld om de fiscale winst van een onderneming te berekenen. Een jaarrekening geeft dus inzicht in de financiële positie van een onderneming en wordt o.a. gebruikt om (financiële) verantwoording af te leggen aan belanghebbenden, zoals: aandeelhouders, investeerders, banken, werknemers en de Belastingdienst.

Jaarrekening

De jaarrekening is een financieel eindverslag van uw onderneming dat u elk jaar opstelt. Een jaarrekening geeft in grote lijnen weer wat u met uw bedrijf hebt uitgespookt in het betreffende boekjaar. De jaarrekening sluit aan op uw administratie en die sluit weer aan op boekstukken zoals bonnen, facturen en bankafschriften. Meestal stelt uw boekhouder of belastingadviseur de jaarrekening voor u op, maar sommige ondernemers doen het zelf. Bij grotere bedrijven vanaf een bepaalde omvang (wat betreft werknemers, omzet of balanstotaal) moet een accountant de jaarrekening goedkeuren.

De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  • De balans per 31 december
  • De resultatenrekening van het boekjaar
  • Een toelichting op beide. De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming. Als je een eenmanszaak hebt bestaat deze meestal uit een beschrijving van de manier hoe de balans tot stand is gekomen en basisgegevens over je bedrijf.

Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen hoeven geen jaarrekening te deponeren. Heeft u een bv of nv? Dan bent u verplicht om de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Odafiscal zorgt natuurlijk ervoor dat uw jaarrekening bij de Kamer van Koophandel wordt gedeponeerd.

Laat ons uw werk vastleggen