Nieuws en tips

Regelmatig publiceren wij over de kansen die de wetswijzigingen en wetsvoorstellen bieden. Voor meer informatie kunt u bellen (085-06 07 804) of het contactformulier invullen. Meer informatie over de crisismaatregelingen kunt u online bij de Belastingdienst en/of uw lokaal overheid vinden.

Wet excessief lenen eigen bv

(15 september 2022)

Wet excessief lenen eigen bv

'Voor veel dga’s zou dit best wel eens een heel goed jaar kunnen zijn’. Staatssecretaris Van Rij verwacht geen grote liquiditeitsproblemen bij ondernemers door de invoering van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen bv. Dat zei hij 7 september tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Vanaf 1 januari 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 700.000 lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 betalen. Tijdens het debat bleek dat het wetsvoorstel een politiek compromis is waar door de partijen nogal verschillend over gedacht wordt. SP-Kamerlid Maatoug citeerde uit het IBO-rapport over vermogensverdeling. ‘Er is geen bedrijfseconomische reden voor een bv om geld uit te lenen aan ab-houders voor de financiering van privé-uitgaven. Dus is er ook geen reden om de schuldgrens niet verder te verlagen tot nul en bedragen die over en weer gaan tussen de bv en de ab-houders te beperken tot een rekening-courant die een grens kent van €17.500.'
Click Here

Betaalpauze hypotheek vanwege corona

(6 februari 2021)

Betaalpauze hypotheek vanwege corona

Onlangs is bekendgemaakt dat de overheid ook in het eerste kwartaal van 2021 een betaalpauze op de hypotheek faciliteert. Hoe werkt dit precies?

De coronacrisis is van ongekende omvang en hakt er bij veel mensen flink in. Zo flink dat een aantal van hen op dit moment niet in staat is om de hypotheeklasten voor hun eigen woning te betalen. Hiervoor is sinds maart 2020 de mogelijkheid geboden om tijdelijk te stoppen met het betalen van hypotheekrente en -aflossingen.

Omdat er sinds de invoering van de aflossingsverplichting per 1 januari 2013 op nieuwe hypotheken verplicht afgelost moet worden, kan hierdoor een fiscaal probleem ontstaan. Als er niet wordt afgelost, moet dit snel worden ingehaald. Zo niet, dan vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek. Het Ministerie van Financiën heeft dit inmiddels ondervangen door een speciale goedkeuring in het leven te roepen. Deze is onlangs verlengd tot 1 april 2021 en houdt in dat de gemiste aflossingen over de gehele looptijd van de lening ingehaald mogen worden.
Click Here

Spaarpotje voor de oude dag is nog geen pensioenvoorziening

(9 november 2020)

Spaarpotje voor de oude dag is nog geen pensioenvoorziening

Een spaarrekening aanhouden voor ‘de oude dag’ maakt deze nog geen pensioenvoorziening. Er zijn wezenlijke verschillen tussen een fiscaal gefaciliteerde pensioenvoorziening en het aanhouden van vermogen als oudedagsvoorziening. Ook is geen sprake van dubbele heffing bij belastingheffing over vermogen. de vergelijking met de pensioenregeling gaat volgens de rechtbank niet op. Een fiscaal toelaatbare pensioenregeling moet aan allerlei voorwaarden voldoen. Voldoet een pensioenregeling aan de fiscale voorwaarden, dan is de aanspraak niet belast, maar zijn te zijner tijd de uitkeringen belast. Het opgebouwde pensioenkapitaal behoort dan niet tot box 3.
Click Here

Afbouw uitstel van belastingbetaling

(19 september 2020)

Afbouw uitstel van belastingbetaling

Het kabinet heeft onlangs bekendgemaakt dat het bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden in verband met de coronacrisis wordt afgebouwd. Vanaf 1 januari 2021 moet u de belastingschulden waarvoor u in verband met de coronacrisis uitstel van betaling heeft gekregen, gaan afbetalen. U kunt hiervoor mogelijk 24 maanden de tijd krijgen. Om ondernemers niet ‘op kosten te jagen’, blijft de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 gehandhaafd op 0,01%. Hierdoor heeft u voorlopig nauwelijks rentekosten op uw belastingschulden
Click Here

Handel zakelijk met uw B.V.

(28 augustus 2020)

Handel zakelijk met uw B.V.

Bent u directeur-grootaandeelhouder van een B.V? Zorg er dan voor dat alle transacties van uw klant met de B.V. zakelijk zijn! Er kan namelijk sprake zijn van een verkapte winstuitdeling. Voor het in aanmerking nemen van zo’n uitdeling hanteert de fiscus de ‘dubbele bewustheidseis’: zowel de dga als de B.V. moeten zich bewust zijn dat sprake is van een bevoordeling.
Click Here

Na echtscheiding verplicht verhuizen?

(25 maart 2020)

Na echtscheiding verplicht verhuizen?

Vaak betekent het einde van een relatie ook de verkoop van het huis. Bij een hypotheek met NHG kan een restschuld eventueel vergoed worden. Hoe zit dat? Als stellen uit elkaar gaan, denken partners vaak te snel aan verkoop van de woning. Zij realiseren zich niet dat de NHG hen kan helpen. Tip. Er kan daarbij meer dan het eventueel kwijtschelden van de restschuld via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Voordat de woningeigenaar aan kan kloppen bij het WEW, moet er een aantal stappen doorlopen worden, die vaak een ander licht op de zaak kunnen werpen.
Click Here

Vanaf 1 juli nieuwe EU btw-regels van kracht voor Nederlandse webshopondernemers

(2 juli 2021)

Vanaf 1 juli nieuwe EU btw-regels van kracht voor Nederlandse webshopondernemers

Vanaf 1 juli gelden nieuwe EU btw-regels voor e-commerce. Dit betekent onder meer dat webshopondernemers met een omzet van meer dan € 10.000 aan particulieren in andere EU-landen, de btw van het land van de klant rekenen. Zij doen dan aangifte in de afzonderlijke EU-lidstaten óf zij kunnen gebruikmaken van de Unieregeling binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst. De Belastingdienst meldt hierover: “Webshopsondernemers die zich voor de Unieregeling hebben aangemeld, kunnen voortaan ieder kwartaal één btw-melding en betaling doen voor hun EU-verkopen. De Belastingdienst in Nederland zorgt er vervolgens voor dat de btw in de andere EU-landen wordt gemeld en afgedragen.”
Click Here

Onjuiste berekening voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021

(4 december 2020)

Onjuiste berekening voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021

De Belastingdienst meldt dat door een storing de voorlopige aanslag 2021 in Mijn Belastingdienst niet goed berekend wordt. Hierdoor klopt de voorspelling van de voorlopige aanslag mogelijk niet. Het gaat om inkomens boven de € 35.129. Het is niet nodig actie te ondernemen. De Belastingdienst verstuurt in januari 2021 een juiste voorlopige aanslag.
Click Here

BV of eenmanszaak? Eerst de hoofdzaken!

(22 september 2020)

BV of eenmanszaak? Eerst de hoofdzaken!

Een rechtspersoon is maar een raar ding. Je kan het niet aanraken of oppakken, je kan het zelfs niet eens zien. Het is een zogenaamde ‘juridische fictie’. Misschien wel een van de belangrijkste ficties die wij in ons rechtsstelsel kennen. Het is een erg handige fictie die het onder andere mogelijk maakt om vermogen apart te zetten, samenwerkingen aan te gaan en te stroomlijnen, het bestuur efficiënt te regelen en opvolging plus overdracht te realiseren. Allemaal zeer essentiële aspecten van een goede bedrijfsorganisatie. Het spreekt vanzelf dat belastingheffing aansluit bij de juridische fictie. Rechtspersonen kunnen belastingplichtig zijn en moeten dan belasting betalen, met als gevolg dat onmiddellijk de vraag opduikt of met behulp van een rechtspersoon de belastingdruk kan worden verminderd.
Click Here

Coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021

(25 augustus 2020)

Coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021

Mkb’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen ook na 1 oktober 2020 weer de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 90.000 per 3 maanden.
Click Here

Incidenteel hoge bate, wat nu?

(25 maart 2020)

Incidenteel hoge bate, wat nu?

Sommige ondernemingen groeien geleidelijk aan. Op een gegeven moment is de rechtsvorm waarin de onderneming wordt uitgeoefend dan niet meer de juiste. Soms ook krijgt een ondernemer onverwachts een hoge bate. Is inbreng in een B.V. dan nog mogelijk?
Click Here

Papieren inbreng in B.V. gaat niet geruisloos

(10 augustus 2020)

Papieren inbreng in B.V. gaat niet geruisloos

De Hoge Raad bevestigt dat sprake moet zijn van een echte inbreng van een onderneming in een B.V., wil sprake zijn van een fiscaal geruisloze inbreng. Brengen een of meer IB-ondernemers hun onderneming in een B.V. in en blijven zij in dezelfde verhouding gerechtigd tot het ondernemingsvermogen? Dan kan de inbreng in principe geruisloos plaatsvinden. In een zaak voor Hof Den Bosch (10 april 2020) werd geen goedkeuring verleend. Volgens het hof was de situatie zo weinig veranderd, dat geen sprake was van een gefacilieerde inbreng. De Hoge Raad bevestigt dat sprake moet zijn van een echte inbreng van een onderneming in een B.V., wil sprake zijn van een fiscaal geruisloze inbreng.
Click Here

Arrest Hoge Raad nog niet verwerkt in VA IB 2022

(14 januari 2022)

Arrest Hoge Raad nog niet verwerkt in VA IB 2022

De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat de box 3-heffing in 2017 en 2018 in strijd is met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod. De Belastingdienst laat via de site weten dat het nog niet mogelijk is om de gevolgen van dit arrest te verwerken in de aanslagen die de Belastingdienst nu oplegt. Op dit moment worden veel voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 verstuurt. Hierin is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van het arrest van de Hoge Raad. De Belastingdienst blijft de voorlopige aanslagen wel versturen en is bezig de gevolgen van het arrest zorgvuldig in kaart te brengen, ook voor het belastingjaar 2022. Als op een later moment blijkt dat de wijzigingen invloed hebben op de belasting die men in 2022 moet betalen, dan herstelt de Belastingdienst dit in de definitieve aanslag 2022. Zelf actie ondernemen is niet nodig.
Click Here

Brexit: Vraag Britse btw vóór 1 januari 2021 terug

(4 december 2020)

Brexit: Vraag Britse btw vóór 1 januari 2021 terug

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 31 januari 2020 de EU verlaten. Het VK en de EU hebben echter een overgangsperiode afgesproken die eindigt op 1 januari 2021. De verwachting is dat op 1 januari 2021 het VK voor de btw en douane niet langer deel uitmaakt van de EU. Als er geen aanvullende afspraken worden gemaakt, zal het VK voor de btw en douane een zogenoemd derde land worden.

Tip! Heeft u in 2020 btw betaald in het VK, dan kunt u gewoon via het portal van de Nederlandse Belastingdienst, de btw terugvragen. Doe dit vóór 1 januari 2021!
Click Here

Vrije ruimte werkkostenregeling tijdelijk verhoogd

(13 oktober 2020)

Vrije ruimte werkkostenregeling tijdelijk verhoogd

De vrije ruimte werkkostenregeling (WKR) over het fiscale loon tot en met € 400.000 is tijdelijk verhoogd tot 3%. Dat biedt de mogelijkheid om werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. Tegelijkertijd kan dit sectoren van het bedrijfsleven helpen die getroffen zijn door de coronacrisis. Let op! De vrije ruimte boven € 400.000 fiscaal loon blijft 1,2%.
Click Here

Inhuren van een zzp’er, waar moet u op letten?

(6 oktober 2020)

Inhuren van een zzp’er, waar moet u op letten?

Al een aantal jaren zijn de regels over het inhuren van zzp’ers onduidelijk. De eerdere voorstellen tot de invoering van een vast minimumtarief en een zelfstandigenverklaring zijn onlangs ingetrokken. Bij het inhuren van een zzp’er bestaat de kans dat de Belastingdienst achteraf zegt dat er geen sprake was van een zelfstandig ondernemer, maar van een werknemer. In dat geval kunt u een naheffing van loonheffingen krijgen. U moet dan alsnog premies voor de werknemersverzekeringen, loonbelasting en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet betalen. Omdat zo’n naheffing snel oploopt, wilt u vooraf uiteraard zeker weten dat u geen risico loopt.
Click Here

Waar kunnen coronaregelingen worden aangevraagd?

(31 augustus 2020)

Waar kunnen coronaregelingen worden aangevraagd?

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.
Click Here

Voorwaarden aanvraag deblokkering g-rekening

(7 april 2020)

Voorwaarden aanvraag deblokkering g-rekening

Om ondernemingen die geraakt zijn door de coronacrisis tegemoet te komen geeft de Belastingdienst tijdelijk ook de bedragen op de g-rekening vrij die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of omzetbelasting. Voorwaarde is wel dat uitstel van betaling is verleend voor deze aanslagen. Hierdoor krijgt de ondernemer dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening. In geval van fraude of oneigenlijk gebruik van de g-rekening kan de Belastingdienst deze bedragen niet vrijgeven.
Click Here